Over ’Antwerpen United Swimming - BRABO vzw.’

 

Zwemclub ‘Antwerpen United Swimming - BRABO' is gestart als een samenwerkingsverband tussen zeven Antwerpse zwemclubs. Dit zijn de Antwerpse Zwemclub Scaldis (AZSC), de Merksemse Zwemvereniging (MZV-A), Zwemclub Olympic Antwerpen (ZOLA), Zwemclub Schoten (ZS), Sorghvliet Zwemclub Hoboken (SOZ), Zwemclub Iloka Kapellen (ZiK) en Sport Vereniging Aartselaar Zwemmen (SVAZ).

Reeds in de vorige eeuw droomde een drietal Antwerpse trainers, Jan Van den Bosch (ZS), Edwin Vinken (MZV-A) en Leo Van Hooydonck (ZiK en AZSC), van een fusie of een samenwerkingsverband in het Antwerpse. Het bleef echter bij dromen.

In 2002 was de tijd rijp en zagen ook de besturen het nut in van een samenwerkingsverband. Na een jaar intensief voorbereidend werk kwam begin 2003 zwemclub ‘Antwerpen United Swimming - BRABO' tot stand.
De Sportraad van de Stad Antwerpen en later ook het stadsbestuur hadden een gezonde belangstelling voor dit gedurfd project. Toen de vzw. ‘Topsport Antwerpen' werd opgericht en de Stad Antwerpen ook nog de nodige fondsen vond om sportclubs financieel te ondersteunen, kwam ook ‘BRABO' hiervoor in aanmerking. Door een nauwkeurig uitgewerkt beleidsplan geniet ‘BRABO' ondertussen van een financiële tegemoetkoming van 't Stad.

Ook de provincie Antwerpen laat zich niet onbetuigd. Het Camille Paulusfonds, opgericht in 2006 en gericht op de breedtesport, ondersteunt het Brabo project sinds 2007 om haar werking aan de basis verder uit te bouwen.

Dankzij deze middelen heeft BRABO ondertussen een professionele coach in dienst kunnen nemen, en een dito omkadering kunnen uitbouwen. Momenteel zijn er drie kernploegen, bestaande uit een veertig-tal zwemmers, gehuisvest in het Antwerpse Wezenbergbad.


Zwemclub BRABO is daarom zowel de Stad Antwerpen als de Provincie Antwerpen enorm dankbaar en heeft de grote plicht om het vertrouwen van beide met een gezonde werking en knalprestaties te verzilveren.

De structuur
Zwemclub ‘Antwerpen United Swimming - BRABO'‘Antwerpen United Swimming - BRABO', verenigt als koepel-club de bovengenoemde zwemverenigingen als effectieve leden.

Een Raad van Bestuur, samengesteld uit telkens één afgevaardigde per deelnemende vereniging en een Sporttechnisch Bestuur behartigen respectievelijk de bestuurlijke en sporttechnische aspecten.

Zwemmers of zwemsters, die voorheen via de deelnemende clubs aangesloten waren bij de VZF, blijven lid van hun moederclub, maar nemen deel aan zwemcompetities onder de BRABO-licentie.

Visie en doelstellingen

In de schoot van de Vlaamse Zwemfederatie (VZF) en in nauwe samenwerking met de Stad Antwerpen biedt Brabo de mogelijkheid aan alle inwoners van Antwerpen en omgeving om de zwemsport in de ruimste zin te beoefenen en een gezond evenwicht te realiseren tussen de diverse zwemvormen. Hiermee wordt bedoeld : de watergewenning, het leren zwemmen (zwemschool), het sportzwemmen van leerlingzwemmen over competitiezwemmen tot internationaal topzwemmen, baantjeszwemmen, familie-, recreatie- en/of (geleid) speelzwemmen, zwemvarianten op muziek, organiseren van zwemevenementen en zwemmanifestaties, zwemontspanning en zwempromotieactiviteiten.

Voor de sportzwemmers in de Brabo teams (Kernploeg, Jeugdkernploeg en A-Selectie) stelt Brabo het streven naar een maximale persoonlijke prestatie voorop.

WezenbergDe lokatie - Zwembad ‘Wezenberg' Antwerpen
De mooie accomodatie van het Wezenbergbad is voor vele topzwemmers de ideale ‘place to be'. De Wezenberg is, sinds het ontstaan van Brabo, het bad waar niet alleen onze toppers dagelijks trainen, maar waar ook de aangesloten Brabo-clubs permanent voeling houden met het 50m bad.

Sinds de opening in 1973 zijn er heel wat belangrijke wedstrijden in de Wezenberg georganiseerd. Naast de jaarlijkse provinciale kampioenschappen en internationale clubwedstrijden, is het zwembad regelmatig het toneel van Vlaamse- en Belgische kampioenschappen. In 2007 hadden hier voor de derde maal de Europese Junioren Kampioenschappen plaats. In 2001 werd het E.K. klein bad in dit prachtige complex georganiseerd.

De totale oppervlakte van het complex bedraagt 7500m², en de tribunes bieden plaats voor ongeveer 800 toeschouwers. Het zwembad is het laatst gerenoveerd in 2001-2002.


Antwerpen United Swimming – BRABO